fbpx

Политика за поверителност на Ем Джи Груп БГ“ ЕООД

Настоящата политика за поверителност („Политиката“) се прилага за Grande Vista Resort & SPA.
В Grande Vista Resort & SPA се стремим да предоставяме изключителни продукти, услуги и изживяване по целия свят. Ние ценим високо нашата бизнес дейност, но което е по-важно – Вашата лоялност. Ние знаем, че поверителността е важен въпрос. Изготвихме настоящата политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия обект или от други източници.
С използването на който и да е от нашите продукти или услуги и/или с приемането на настоящата Политика, като например в хода на регистрация, за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на Лични данни, както е описано в настоящия документ.
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение; участие в програма за членство или за лоялни клиенти; участие в конкурс, лотария или маркетингова програма (дори и да не сте настанени в някой от хотелите ни); информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; лични характеристики, националност, доход, номер на паспорт и дата и място на издаването му; история на пътувания; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, които можете да вкарате в обекта ни; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.
Освен това събираме и други лични данни в определени случаи, като например:
* Участие в Програма за лоялни клиенти на Grande Vista Resort & SPA на сайта: http://grandevista.bg/
Когато се запишете в нашата програма, ще Ви подканим да влезете с Вашия електронен адрес, Фейсбук или Гугъл + профил, за да се възползвате от всички предимства, които дава програмата. Следва да имате предвид, че в тази хипотеза администрираме Ваши лични данни, които не сме получили лично от субекта на данните и следва да сте уведомени, че те ще бъдат използвани само за целите на предоставяните от нас туристически услуги в качеството ни на съадминистратор на лични данни.

* Проучвания: Може да Ви помолим за демографски данни и други лични данни в потребителски проучвания.
* Събиране на информация в обекта: Събираме допълнителни лични данни при регистриране в нашите обекти, включително данни, които може да се изискват съгласно Закона за туризма. Може също така да използваме система за скрито наблюдение и други мерки за сигурност в нашите обекти, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в нашите обекти (чрез карти за достъп и други технологии). Може да използваме и система за видео наблюдение и със запис на звук или видео, за да осигурим защита на нашите служители, гости и посетители в обектите ни, когато това е позволено от закона. На рецепцията има и запис на видео със звук. Това заснемане (наблюдение) се извършва само с цел охрана и сигурност на гостите ни, само и единствено в публичните части на хотела (а не във Вашата стая), като следва да бъдете информирани, че заснемането не касае обработване и съхраняване на лични данни и не се извършва с такава цел, поради което и записите се изтриват в законоустановения срок.Освен това може да събираме и лична информация във връзка с услуги в обектите, като услуги „консиерж“, фитнес клубове, спа центрове, мероприятия, детегледачески услуги, наем на оборудване
* Профили за мероприятия: Ако планирате мероприятие с нас, събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата организация (име, годишен бюджет и брой спонсорирани мероприятия на година). Също така събираме и информация за гостите, които са част от вашата група или мероприятие. Ако ни посетите като част от група, може да разполагаме с предоставени ни от групата лични данни за Вас и да получавате предложения от нас в резултат на Вашия престой в група или посещение на мероприятие в зависимост от Вашите предпочитания и доколкото това е позволено от закона. Ако ни посетите като участник в мероприятие, може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието, доколкото това е позволено от закона. Ако сте организатор на мероприятие, също така може да споделим информация за мероприятието Ви с доставчици на услуги трети лица, които може да Ви предлагат услугите си за мероприятия, доколкото това е позволено от закона.
* Социални мрежи: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи, спонсорирани от Grande Vista Resort & SPA, ние в качеството на съадминистратор на лични данни с въпросните социални мрежи, може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси за снимки, като например заснети по време на Вашия престой при нас, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения или други промоции. Въпросните снимки не са обработвани от нас в хипоетзата на лични данни и не следва да се считат за такива.
Освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да заключим информация за Вас от данните, които ни предоставяте, или от Друга информация, която получаваме. В този случай изрично ще Ви уведомим с имейл за допълнително събраните лични данни и за техния източник, както и за факта, че те ще бъдат използвани само за целите на предоставяне на нашите туристически услуги.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС
Използваме Вашите лични данни по много начини, включително с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от Grande Vista Resort & SPA, осигуряване на гостоприемството в стаята и навсякъде в нашите обекти, което очаквате, управление на програмата за лоялни клиенти, провеждане на маркетингови промоции и разпродажби и както е описано по-подробно по-долу
Членове на Програма за лоялни клиенти: Ако сте член на нашата програма, ние използваме Вашата информация за персонализиране на Вашето изживяване при използване на нашите услуги. Също така използваме Вашите данни за разпространение на новини, промоционални материали и материали за транзакции за различни услуги на Grande Vista Resort & SPA, и за персонализиране на рекламите и съдържанието, които Ви се предоставят чрез онлайн, имейл, мобилни и визуални реклами, както и на нашия сайт и в нашите профили в социални мрежи в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения.
Планиране на срещи и мероприятия: Може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информация относно планиране на срещи и мероприятия.
** Маркетинг и комуникации: В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме бюлетини, промоции и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения по време на престой, уведомления във връзка с акаунти и потвърждаване на резервации, да Ви изпращаме маркетингови съобщения и да провеждаме проучвания, лотарийни залагания, лотарии и други конкурси. Може да предоставяме тези комуникации чрез имейл, поща, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, съобщения в приложенията и други средства (включително съобщения в обектите, като например чрез телевизията в стаята Ви). С Ваше съгласие също така използваме генерирано от потребителите съдържание (например снимки) от услугите за социални мрежи за предоставяне на визуални реклами или на нашите уеб сайтове и в нашите приложения в случай на съадминистриране с тези трети лица.
Събираме информация за Вашата платежна карта, която може да се добавя към личните данни и да се използва от Grande Vista Resort & SPA, за да Ви представим и/или изпратим насочени маркетингови съобщения въз основа на Вашия метод на плащане и в зависимост от Вашите предпочитания за получаване на съобщения. Може също така да си партнираме с трети лица, за да разберем дали посетител на наш обект има предложение за отстъпка при незабавно плащане, свързано с платежната му/й карта, и да предоставим на посетителя реклами и информация, разясняващи как да се възползва от това предложение по време на престой в Grande Vista Resort & SPA.
* Подобрения на услуги: Може да използваме Вашите лични данни за извършване на подобрения на услугите на Grande Vista Resort & SPA и за да гарантираме, че нашите обекти, продукти и услуги представляват интерес за Вас. Също така използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим очакваното ниво на гостоприемство в стаята и на територията на нашите обекти. Това може да включва предоставяне на възможност за управление на технологиите във Вашата стая чрез нашия уебсайт или приложения от личните Ви устройства.
* Точност, анализ и персонализиране на данните: Също така може да обобщим Вашите лични данни с информация от източници трети лица с цел поддържане на информацията актуална и за анализ. Може също така да се осланяме на информация от трети лица с цел предоставяне на по-добро и по-персонализирано обслужване. Ако например свържете Вашите услуги за социални мрежи или други акаунти с нашите услуги, може да използваме тази нформация, за да Ви предоставим по-лично и социално изживяване при нас, или да я споделяме и използваме съгласно описаното на друго място в настоящата Декларация.
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ
За да Ви предложим очакваното ниво на гостоприемство и най-доброто обслужване, може да споделяме Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги и други трети лица, както е описано подробно по-долу:
* Групови мероприятия и срещи: Ако посетите Grande Vista Resort & SPA като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.
* Търговски партньори: Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения въз основа на изживяването Ви в нашите обекти, и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори. Например може да помогнем при уреждането на автомобил под наем или други услуги от нашите търговски партньори, както и да споделим лични данни с нашите търговски партньори, за да предоставим тези услуги. Може също така да споделяме Вашите лични данни, като например имейл адреса Ви, с нашите корпоративни партньори в областта на туризма, или да участваме в маркетингови дейности със съвместно участие на други марки заедно с нашите корпоративни партньори в областта на туризма. При подобен вид съадминистриране с оглед охрана на Вашите лични данни, изискваме от третите лица да спазват същото ниво на защита, което предлага Grande Vista Resort & SPA.
* Услуги в обекта: Може да споделяме лични данни с доставчици трети лица, които предоставят услуги в обектите като „консиерж“, спа процедури, голф или ресторантьорски услуги. При подобен вид съадминистриране с оглед охрана на Вашите лични данни, изискваме от третите лица да спазват същото ниво на защита, което предлага Grande Vista Resort & SPA.
* Доставчици на услуги: Разчитаме на трети лица, които да предоставят услуги и продукти от наше име, и може да споделяме Вашите лични данни с тях, както е целесъобразно. По принцип нашите доставчици на услуги са договорно задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да използват или споделят Вашите лични данни по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме доставчици на услуги, за да Ви съобщават новини или да Ви предоставят промоционални материали и материали за транзакции от наше име, включително персонализирани онлайн и мобилни реклами в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. При подобен вид съадминистриране с оглед охрана на Вашите лични данни, изискваме от третите лица да спазват същото ниво на защита, което предлага Grande Vista Resort & SPA.
* Други: Освен Grande Vista Resort & SPA може да разкрие лични данни, за да: (а) се съобрази с приложимите закони, (б) отговори на запитвания от страна на правителството или искания от страна на обществени органи, (в) се съобрази с наличните законови процедури, (г) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на Grande Vista Resort & SPA, посетителите на сайта, гостите, служителите или обществото, (д) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (е) прилага правилата и условията на нашите уебсайтове и (ж) реагира в спешни ситуации.
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Когато посещавате и използвате уебсайта на Grande Vista Resort & SPA, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви (псевдонимизация), за използването на сайта от Ваша страна, като например каталог със сайтoвете, които посещавате, и броя на посещенията Ви на нашите сайтове („Друга информация“). Използваме Друга информация и данни, получени от трети лица, за да Ви предоставяме имейл, онлайн (на нашите сайтове или други сайтове) и мобилни реклами.
Ние използваме бисквитки и други технологии (като например „пикселни етикети“, „уеб маяци“, „чисти GIF“, връзки в имейли, JavaScript, ИД на устройства, назначени от Google или Apple, или подобни технологии), за да получим тази информация. Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки, по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра (вижте помощното меню на браузъра си, за да научите как да изтриете или блокирате Бисквитки). Grande Vista Resort & SPA не носи отговорност за настройките на Вашия браузър. Можете да намерите добри и лесно разбираеми инструкции за управлението на бисквитките за различните типове уеб браузъри на www.allaboutcookies.org.
Бележка за гражданите на ЕС: Ако се намирате в Европа, можете също да променяте своите предпочитания за бисквитките, като за целта трябва да направите промени в „Настройки на бисквитките“.
Може да използваме събраната и обобщена от нас информация или анонимизирани лични данни, получени от трети лица, за да научим повече за нашите потребители (например може да използваме обобщена информация, за да определим процента на нашите потребители с определен телефонен код). Това включва демографски данни, като дата на раждане, пол и семейно положение, подразбиращи се търговски интереси, като любими продукти или занимания и друга информация, която може да събираме от Вас или от трети лица.
Тъй като Другата информация не разкрива Вашата самоличност, може да разкриваме тази информация за всякакви цели, когато това е позволено от закона. В някои случаи може да комбинираме Друга информация с лични данни. Ако комбинираме Друга информация с лични данни, комбинираната информация ще бъде третирана като лични данни в съответствие с тази Декларация.
КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Терминът „чувствителна информация“се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността. Ние не събираме конфиденциална информация, освен ако Вие доброволно не ни предоставите такава. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания). Спрямо подобен тип информация (ако тя бъде събрана или обработена) се прилагат специални технологични процеси по съхраняване на лични данни от клас две и тяхното криптиране.
ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА
Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение. Ако все пак получим, обработим и съхраним лични данни на лица под 14г. възраст, те се ползват със специален решим на криптиране и обработка на лични данни на деца.
ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети лица. Вземете под внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети лица. Ако предоставите информация на и използвате сайтове на трети лица, се прилагат правилата за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете правилата за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, преди да изпращате лични данни.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Grande Vista Resort & SPA ще предприеме мерки в рамките на разумното, за да: (а) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване и (б) поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо. Ние също изискваме доставчици на услуги, с които споделяме лични данни, да положат аналогични усилия на нашите за осигуряване на поверителността на Вашите лични данни. За онлайн транзакции използваме специални технологични средства за защита на личните данни, които ни изпращате чрез нашия сайт. Въпреки това, за съжаление, няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна, като в случайте на нарушения поемаме задължението в срок от 72 часа от тяхното индивидуализираме да сезираме с казуса Камисията за защита на личните данни.
Ще се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение или имейл, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни или данни за платежната Ви карта. Ще изискаме данни за платежната карта по телефона само когато правите резервация или резервирате промоционален пакет. Няма да се свързваме с Вас, за да поискаме Вашата информация за влизане в акаунт в Програма за лоялни клиенти на Grande Vista Resort & SPA. Ако получите такъв тип молба, не трябва да отговаряте на нея.
ПРОМЯНА И ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В рамките на приложимите закони Вие можете да помолите да Ви информираме за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е подходящо, да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване (“правото да бъдете забравени”) на Ваши лични данни, които поддържаме в нашата активна база данни. Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в рамките на времето, определено в приложимите закони, и където е позволено от закона, може да поискаме определена такса за покриване на разходите, свързани със заявката. Такива молби трябва да се изпратят в писмен вид по имейл. За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте регистрирали или сте ни предоставили по друг начин. Моля, зaпомнете, че ако направите такава заявка, може да нямаме възможност да Ви предоставим същото качество и разнообразие от услуги, с които сте свикнали.
Освен това при определени обстоятелства въз основа на приложимото законодателство можете да поискате да престанем да споделяме Ваши лични данни с нашите бизнес партньори или Grande Vista Resort & SPA да изтрие, ограничи или псевдонимизира Ваши лични данни, като се свържете с нас по имейл. Ние ще се постараем да отговорим на тези молби в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Политика и/или една година след предоставената Ви туристическа услуга, освен ако не е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони.
Ние ще изтрием Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени веднага, след като го поискате или след като те вече не са ни нужни за предоставената Ви туристическа услуга.
Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.
ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА
Можем да променяме спорадично тази Политика. Ще разберете кога настоящият документ е бил актуализиран, като проверите връзката и датата в началото. Всички промени в нашата Политика ще влязат в сила при публикуването на променената Политика на сайта. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги Вие приемате действащата към момента променена Политика.
ВРЪЗКА С НАС
Ако имате някакви въпроси относно тази Политика или за начина, по който Grande Vista Resort & SPA обработва личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл на online@grandevista.bg или по пощата на адрес к.к Цигов Чарк, Grande Vista Resort & SPA

Виж и политиката за обработка на лични данни
Виж и хотелската политика